ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
KOTY DZIKIE, WOLNO ŻYJĄCE - JAK IM POMAGAĆ? 

Zgodnie z art. 21 Ustawy o Ochronie Zwierząt:
„Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe
i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego
bytu (...)".

Koty znajdujące się na terenach np osiedli, jako
zwierzęta wolno żyjące mają prawną ochronę
i do zarządzających budynkami należy obowiązek
zapewnienia im schronienia.

Problem kotów wolno żyjących może być rozwiązany
tylko przez zmniejszenie ich populacji, czyli poddanie
sterylizacji kotek i kastracji kocurów.
Dzięki tym zabiegom eliminuje się w znacznym stopniu
problem przyrostu naturalnego oraz przykrych zapachów,
uciążliwych dla mieszkańców osiedli.
Wyłapywanie kotów wolno żyjących i umieszczanie
ich w schroniskach jest łamaniem prawa i przykładem
krótkowzroczności.


Koty dzikie egzystujące na terenie miasta mają do tego
prawo, a nawet ich obecność jest niezbędna.
Koty te mimo że są wolno żyjące czasami wymagają
opieki i troski ze strony człowieka.
Ale musi to być rozsądna pomoc.
Na pewno pomaganiem NIE jest odławianie dzikich kotów.
To NIE jest dla nich odpowiednia pomoc.


Główny lekarz weterynarii:
„(…) Koty w przeciwieństwie do psów, dobrze radzą
sobie w miastach i nie stanowią takiego zagrożenia
dla ludzi jak psy pozostające bez odpowiedniego dozoru.
W związku z powyższym odławianie kotów i umieszczanie
ich w schroniskach dla bezdomnych zwierząt nie jest
działaniem, które może przynieść korzyść zwierzętom.
Koty żyjące od urodzenia na wolności z trudem
przystosowują się do warunków życia w schronisku.
Schroniska powinny być miejscem, gdzie opiekę znajdują
takie zwierzęta, które NIE są przystosowane do życia
bez ścisłej opieki człowieka. Ponadto schroniska nie są
miejscem docelowym, w którym zwierzęta powinny
przebywać do końca życia, lecz miejscem, w którym
zwierzęta potrzebujące oczekują na nowych właścicieli”.


Najlepszą pomocą dla kotów dzikich jest ich sterylizacja,
wpływająca na zmniejszenie ich liczebności.
Miejski program przeciwdziałania bezdomności zwierząt
w Łodzi obejmuje swoją pomocą właśnie dzikie koty,
które można sterylizować na koszt miasta w wybranych
gabinetach weterynaryjnych.
Ponadto dzikim kotom można i należy udzielać wsparcia
poprzez np. udostępnianie miejsc, gdzie mogłyby
znaleźć schronienie (np. uchylanie okienek piwnicznych),
a także poprzez częściowe dokarmianie np. w okresie
zimowym.


Koty wolno żyjące dzięki pomocy człowieka
doskonale radzą sobie w naturalnym środowisku.
Należy im pomagać, ale nie wolno im przeszkadzać
w ich bytowaniu.


« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom