ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

ul. Marmurowa 4

91-610 Łódź

tel.: (042) 656 78 42 ZAPRASZA...


Łódź dn. 1.IV.2010. (to nie jest prima aprilis)

W ZWIĄZKU Z NIEBYWAŁYM ZAINTERESOWANIEM


organizacji pozarządowych pro-zwierzęcych współpracą z naszym schroniskiem, co nas niewątpliwie cieszy pragniemy współpracy tej nadać określone ramy. Zatem wszystkie organizacje, które chciałyby nieść prawdziwą, ofiarną pomoc przebywającym w schronisku zwierzętom łożyć ofertę takiej współpracy.

Oferta powinna zawierać:

1/ potwierdzenie chęci nawiązania współpracy ze schroniskiem
2/ przedstawienia zakresu planowanej pomocy bezpośrednio przez organizację np.


- zakup określonej ilości bud w ciągu roku


- poniesienie kosztów sterylizacji /kastracji w lecznicach zewnętrznych do określonej kwoty


-poniesienie kosztów zabiegów w lecznicach zewnętrznych do określonej kwoty


- zakup leków i/lub karmy w skali roku do określonej kwoty


- inne propozycje

3/ przedstawienie planu pomocy niesionej przez członków organizacji

- np. sprawy bezpośredniej opieki nad zwierzętami w postaci wożenia do lecznic,


- opieki pielęgnacyjnej i porządkowej


- ew. monitorowanie domów adopcyjnych


- inne

W przypadku prac świadczonych bezpośrednio przez członków organizacji, organizacja wskazuje konkretne osoby z oświadczeniem, że ponosi za nie

- całkowitą odpowiedzialność.


W przypadku zawarcia umowy z organizacją, organizacja


- akceptuje regulamin dla wolontariuszy, zapoznaje z nim swoich wolontariuszy


- a następnie ustala zakres obowiązków każdego z nich w datach i godzinach ustalonych ze schroniskiem i zakres ten składa do akceptacji schroniska.

Do oferty należy załączyć odpis wyciągu z KRS oraz statut organizacji.

Termin składania ofert do 30 kwietnia 2010 r. W nieprzekraczalnym terminie. Podpisanie umów odbędzie się AKTEM NOTARIALNYM.


Do wiadomości:
1/v-ce Prezydent D.Joński

2/wydz.Gosp.Kom.UM

3/wydz.spraw Społ. UM
Dyr. Schroniska
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom