ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
W sprawie wolontariatu

W odpowiedzi na liczne zapytania odnośnie wolontariatu zawiadamiamy, że:

1. Wszystkie informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

2. Zasady dotyczące wolontariatu określone są w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz w ustawie z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146).Po zapoznaniu się z punktem pierwszym i drugim osoby spełniające warunki proszone są o złożenie w schronisku cv i listu motywacyjnego.


« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom