ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
NA TEMAT KORESPONDENCJI

W związku z liczną korespondencją, która przychodzi na adres mailowy naszego Schroniska informujemy, że.....

Listy, przychodzące do Schroniska Dla Zwierząt w Łodzi, są kierowane do odpowiednich komórek merytorycznych, które będą udzielały odpowiedzi. Schronisko Dla zwierząt informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 par. 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071: ze zm.)

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:

- imię i nazwisko osoby od której pochodzi,


- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,


- przedmiot sprawy, której dotyczy.
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom