ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
DOTYCZY: Regulaminu...

Dotyczy :regulaminu schroniska, porządku, bhp, ppoż itp.

oraz normalnych ludzkich zasad współżycia społecznegoDla osób niezorientowanych; ciekawych wiadomości; zorientowanych, ale chcących dodatkowych informacji, a także ciekawskich podajemy do wiadomości co następuje.


Schronisko dla Zwierząt w Łodzi jest instytucją ,która jest placówka opiekuńczą, a podopiecznymi tej placówki są bezdomne lub chwilowo zagubione zwierzęta.


W schronisku jak w każdej normalnej instytucji obowiązują regulaminy, przepisy, zasady, a przede wszystkim obowiązek bezwzględnego przestrzegania prawa, zarówno prawa pracowniczego jak i praw dla zwierząt.Zarówno pracownicy jak i zwierzęta MAJĄ BEZWZGLĘDNE PRAWO DO BEZPIECZEŃSTWA !!!!! Zatem nie są i nie będą wpuszczane na teren placówki osoby-osobnicy pod wpływem alkoholu lub innych środków, osoby agresywne lub zachowujące się w sposób wzbudzający uzasadnione podejrzenie iż mogą to bezpieczeństwo naruszyć i narazić pracowników lub zwierzęta na uszczerbek na zdrowiu dotyczy to również uszczerbku na psychice .

Na terenie schroniska mogą przebywać tylko i wyłącznie pracownicy oraz inne osoby mające zawarte umowy jak np. umowa o wolontariat, umowa o dzieło lub osoby inne na podstawie dokumentów uzasadniających ich przebywanie np. kontrolujący na podstawie stosownego upoważnienia.

WSZYSTKIE INNE OSOBY SĄ NA ZASADACH GOŚCIA, petenta, interesanta i muszą dostosować się do obowiązujących regulaminów i przepisów np. mogą poruszać się po terenie tylko w obecności pracownika, a nie respektowanie tego zapisu regulaminu powoduje, że najmniejszy wypadek np. ugryzienie obciąża pokrzywdzonego w całości łącznie z pokryciem kosztów np. udzielenia mu pomocy.

Zakazuje się zbliżania się do zwierząt bez pracownika schroniska, biegania po terenie, grupowego szybkiego przemieszczania się po schronisku, co może wywoływać nadpobudliwość u psów, głaskania zwierząt, wyciągania ich z bud, straszenia ich, wrzucania do kojców czegokolwiek, karmienia przeterminowanymi serkami itd. lub wyprowadzania psów na spacery poza teren schroniska jeżeli nie należy się do grupy wolontariuszy. itp.


Do schroniska zapraszamy tylko te osoby ,które są prawdziwie zdecydowane na powiększenie swojej rodziny o dodatkowego członka: psa lub kota i które są świadome zarówno wiążących się z tym obowiązków jak i odpowiedzialności.Schronisko dla zwierząt nie może być miejscem rozładowywania swoich frustracji i niepowodzeń życiowych.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższego.


« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom