ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Porozumienie o utworzeniu
PATROLU ADOPCYJNEGO


Z przyjemnością zawiadamiamy o wspólnej inicjatywie i współpracy z ŁTOnZ.1/ W dniu 13 stycznia 2012 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Schroniskiem dla Zwierząt w Łodzi a Łódzkim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Schronisko” o powołaniu Patrolu Adopcyjnego.

2/ Celem Patrolu Adopcyjnego jest kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt przez nabywców psów/kotów Dz.U.1997 No 111 poz.724 zgodnie z nowelizacją tej ustawy Dz.U z 2011 no 230 poz.1373 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i właściwych warunków bytowych zwierząt nabytych ze schroniska w Łodzi w drodze adopcji.

3/ „Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.„

4/ W skład patrolu Adopcyjnego wchodzą:


-Łódzkie Towarzystwo Opieki nad zwierzętami – 5 osób


-Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt - 3 osoby


-Schronisko dla Zwierząt w Łodzi - 2 osoby

5/ Zadaniem Patrolu Adopcyjnego będzie przeprowadzanie kontroli przed adopcyjnych w sytuacjach budzących jakąkolwiek wątpliwość i opiniowanie celowości adopcji do domów, które o taką adopcję zwierzęcia wystąpią.

6/ Patrol Adopcyjny będzie również dokonywał wyrywkowych kontroli po adopcyjnych w celu sprawdzenia warunków bytowych zwierząt nabytych ze schroniska oraz przestrzegania warunków umowy adopcyjnej.

7/ Z uwagi na fakt, iż Patrol Adopcyjny składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych pro-zwierzęcych a więc takich, których celem statutowym jest ochrona zwierząt jest on umocowany do działań na podstawie art.7 ust.1a oraz ust.3 i art.34a p.3

8/ Członkowie Patrolu Adopcyjnego zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa oraz zachowania tajemnicy służbowej, a podejmowane przez nich działania powinny przyjmować formę dokumentacji poprzez sporządzenie notatki/protokołu i załączników w postaci zdjęć jeżeli ich wykonanie jest możliwe.

9/ W uzasadnionych drastycznych przypadkach Patrol Adopcyjny ma prawo nagłośnić interwencję w mediach w celu osiągnięcia zamierzonego celu tj


- potępienia społecznego drastycznych przypadków traktowania zwierząt


- potępienia lekceważenia przepisów ustawy o ochronie zwierząt


- znalezienia domu zastępczego


- potrzeb wynikających z programu edukacji humanitarnej.

10/ Zgodnie z potrzebami - członkowie Patrolu Adopcyjnego spotykają się na zebraniach celem podsumowania wspólnych akcji i/lub ustalenia programu działań.
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom