ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
UWAGA – super ważne
dotyczy amstaffów ze schroniska !!!
Do naszego Schroniska dotarła w dniu dzisiejszym informacja o działaniach ”pośredników” pośredniczących w adopcjach schroniskowych amstaffów.Jak się okazuje „pośrednik” informuje zainteresowanego nie tylko o charakterze psa i jego potrzebach ale także o konieczności poniesienia kosztów i wylicza: sterylizacje, szczepienia, znakowanie (czyli czipowanie), wprowadzanie danych do bazy itd.Informujemy zatem, że zabieg sterylizacji/kastracji jest wykonywany bezpłatnie w ramach programu walki z nadpopulacją i bezdomnością a czipowanie i wprowadzanie do bazy również odbywa się bezpłatnie a celem takiego działania jest możliwość odnalezienia właściciela psa jeżeli pies się zagubi .Jest to nasz wkład w zabezpieczenie psa przed porzuceniem i/lub zagubieniem.Do dnia dzisiejszego schronisko nasze było przekonane, że pewne działania niektórych osób wynikają z rozpierającej je chęci niesienia pomocy zwierzętom schroniskowym a czyny te są bezinteresowne.


Z dniem dzisiejszym pozbyliśmy się złudzeń dlatego zawiadamiamy wszystkich zainteresowanych, że wszelkiego rodzaju adopcje należy przeprowadzać tylko i wyłącznie w schronisku w gabinecie weterynaryjnym i w obecności pracowników schroniska a wszelkie poufne rozmowy poza schroniskiem nie mają nic wspólnego z działaniem i zadaniami schroniska.


Informujemy również, że wolontariusz to taka osoba ,która ma podpisaną umowę o świadczenie wolontariatu, a wolontariat ten ma ściśle określone ramy. Wolontariusz nie jest pracownikiem schroniska i nie ma uprawnień do podejmowania decyzji i zobowiązań w imieniu placówki. Żadnemu wolontariuszowi schronisko nie zleciło ani nie zezwoliło na pobieranie jakichkolwiek opłat za adopcję psa ani za jakiekolwiek inne czynności. Informujemy również, że osoba o imieniu Agnieszka nie jest naszym wolontariuszem i nie jest umocowana do jakichkolwiek działań na rzecz schroniska.


Informujemy również, że podawany w różnych ogłoszeniach telefon 503 30 50 77 należy do osoby, która nie jest związana w jakikolwiek sposób ze schroniskiem, a jej działania są nielegalne.


Osoby, które dotychczas regulowały jakiekolwiek płatności poza schroniskiem w ramach „kosztów” proszone są o kontakt z naszą placówką.Również handlowanie obróżkami i smyczkami na terenie schroniska i poza , przy adopcjach amsatffów nie jest działaniem naszego schroniska i jest to czynność nielegalna.« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom