ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
ZARZĄDZENIE NR 5

W związku z olbrzymim zainteresowaniem naszą strukturą organizacyjną ze strony naszych przyjaciół, podajemy do wiadomości ogólnej treść zarządzenia numer 5Łódź,dn.24.08.2012 r

Z a r z ą d z e n i e No 5


w sprawie kontroli wejść i wyjść na teren Schroniska.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom pracujących


w Schronisku oraz przebywającym w nim podopiecznym a także w celu ochrony mienia instytucji i zapewnienia bezpieczeństwa osobom wchodzącym i poruszającym się po terenie wprowadzam obowiązek spisywania danych osób wchodzących na teren Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.


W tym celu zostaje z dniem 25 .08 zaprowadzona Księga wejść i wyjść.


W celu wypełnienia Księgi niezbędne jest sprawdzenie tożsamości osób wchodzących na teren a więc ich legitymowanie .Zgodnie z interpretacją upubliczniona przez GIODO odczytanie bądź zapisanie danych z dokumentu tożsamości ,identyfikujących osobę, która wchodzi na teren jest uzasadnione.


Sposób postępowania z pozyskanymi danymi osobowymi reguluję instrukcja do


niniejszego zarządzenia opracowana na podstawie art.23 ust 1 pkt 2


Ustawy o Ochronie Danych Osobowych , art.26 ust.1 pkt 4


oraz art.43vust.1 pkt 11 tejże ustawy.

Dyrektor
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom