ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
UWAGA OGŁOSZENIE

W związku z przygotowywanym projektem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz regulaminem, który będzie regulował zasady tej współpracy. Prosimy zainteresowane organizacje o przedstawienie dotychczasowych działań na rzecz schroniskowych zwierząt w ostatnim okresie obejmującym lata 2008-2012.


Będziemy sukcesywnie przedstawiać organizacje te na naszej stronie.


Poniżej przedstawiamy pierwszą.


Jest nią Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które finansowo wspierało schronisko już od roku 2005 (zakup kotła warzelnego), a następnie współfinansowało budowę tzw. hospicjum w 2007 r. W grudniu 2007 r. „na gwiazdkę” organizacja przekazała 130 bud i aparat do usg, które to dary zostały ufundowane przez firmę SAT-FILM. W roku 2008 Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami dokonało zakupu szczepionek, a także kilku bud a następnie przekazało kwotę 85 000 zł z wpłat 1%.Obecnie wspomaga schronisko w kontrolach adopcyjnych. a także w szukaniu domów dla podopiecznych schroniska, dostarcza dość często ocieplinę którą schronisko wykorzystuje do wykładania w budach ,kojcach i boksach.« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom