ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
UWAGA OGŁOSZENIE

Dotyczy korespondencji wysyłanej do Schroniska

INFORMACJA DLA AUTORÓW ANONIMÓW
Uprzejmie informujemy, że Schronisko dla Zwierząt, nie rozpatruje korespondencji (zapytań, wniosków, skarg), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 i § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać, co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym

w przepisach szczególnych.


Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać, co najmniej wskazanie:


1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),


2) adresu tej osoby (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania),


3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.W przypadku nieuzupełnienia powyższych danych korespondencja zostanie pozostawione bez rozpoznania.


wstawione:

24.01.2013

Adam Lorentowicz
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom