ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Lekarza weterynarii zatrudnimy

Schronisko dla Zwierząt ogłasza nabór na stanowisko


Lekarz weterynarii, w wymiarze ½ etatu


Schronisko dla Zwierząt w Łodzi


ul .Marmurowa 4


ogłasza nabór na stanowisko


Lekarz weterynarii w wymiarze ½ etatu1. Wymagania niezbędne:a) Kandydat powinien posiadać ukończone wykształcenie wyższe, specjalistyczne kierunek weterynariab) prawo do wykonywania zawoduc) znajomość obsługi komputera, (znajomość Programu „KLINIKA”)2. Wymagania specjalne:a) Biegłość wykonywania zabiegów kastracji i sterylizacjib) Samodzielność i dyspozycyjność.c) Dostosowanie czasu pracy do obsługi schroniska poprzez podejmowanie dyżurów w soboty i niedziele.3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:a) Nadzór i opieka nad przebywającymi w schronisku psami i kotami.b) Wykonywanie zabiegów leczniczych, chirurgicznych, okresowych szczepień.c) Wykonywanie zabiegów m.in. kastracji i sterylizacji.d) Prowadzenie dokumentacji medycznej.e) Współpraca z kierownictwem w zakresie prowadzonego nadzoru weterynaryjnego w schronisku .Informujemy, że z pracą wiąże się:a) odpowiedzialność za powierzony sprzęt.b) obsługa osób odwiedzających Schronisko4. Wymagane dokumentya) życiorys (CV)b) list motywacyjnyc) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (odpis dyplomu) oraz prawa wykonywania zawodu.5. Dokumenty dodatkowed) kopie dokumentów poświadczających staż pracy


(np. świadectwa pracy, zaświadczenia)e) inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopie)6. Oferty na w/w stanowisko prosimy składać na adres e mailowy schroniska, bezpośrednio do biura lub pocztą na adres 91-610 Łódź ul. Marmurowa 4.« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom