ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Sprawozdanie ze współpracy
Schroniska dla Zwierząt
z organizacjami pozarządowymi
za trzeci kwartał 2013 roku


01.07.2013 - 30.09.2013

Fundacja Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva! z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 16 lok. 42a, 03-772 Warszawa, Łódzką grupą Kotylion z adresem do korespondencji ul. Pieniny 27, 92-003 Łódź


Numer KRS: 0000135274 Nr konta: 95 2030 0045 1110 0000 0255 4830


Pomoc udzielona w formie:


Karma dla kotów za łączną kwotę 1953,52 zł


Praca na rzecz Schroniska w III kwartale w wymiarze 60 godzin x 5zł = 300 zł


Łączna kwota pomocy udzielona Schronisku w III kwartale 2013 roku to 2253,52zł


Wolontariusze Grupy Kotylion wzięli pod opiekę 7 kotów z czego większość wymagała opieki zdrowotnej.


Wszystkie ogłoszenia oraz zdjęcia kotów na stronie Schroniska są dziełem wolontariuszy ww. Grupy Kotylion. Ogłoszenia są również umieszczane na 21 niezależnych portalach internetowych. Wolontariusze promują adopcje schroniskowe i pilne adopcje kotów nieadopcyjnych z łódzkiego Schroniska.


Wolontariusze prowadzą rozmowy przedadopcyjne, – doradzają przy wyborze zwierzęcia. Wolontariusze prowadzą również wątek „Po drugiej stronie siatki – Schronisko Łódź” na ogólnopolskim forum miau.pl, gdzie dokumentowane są wszystkie adopcje i zgony, koty nowe w schronisku i te które trafiają do domów tymczasowych.

__________________________________________________________________________


Fundacja Niechciane i Zapomniane SOS dla zwierząt z siedzibą ul. Gdańska 81, 90-613 Łódź


Numer KRS: 0000265877 Nr konta: 22 1020 3408 0000 4902 0174 2246


Pomoc udzielona w formie:


Ufundowanie kojców dla psów o wartości 8499.94 zł

__________________________________________________________________________


Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Zwierząt „Schronisko”, z siedzibą ul. Skalna 5/4, 92-002 Łódź


Numer KRS: 0000313435 Nr konta: 91 1560 0013 2367 0934 3454 0001


Pomoc udzielona w formie:


Kontynuowano użyczenie do dnia 30.08.2013r. auta marki Peugeot Boxer oraz czterostanowiskowego boksu „Rotundy”.


Kontynuacja opieki w ramach domów tymczasowych dla 6 psów. Miesięczny koszt pobytu finansowany przez stowarzyszenie to 1800 zł x 3 m-ce = 5400 zł

__________________________________________________________________________


Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga z siedzibą przy ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa


Pomoc udzielona w formie:


Ogrodzenie i dwie bramy do podziału wybiegów o wartości 2853,04 zł


Budowa wybiegów dla psów, uporządkowanie i wyrównanie terenu, budowa ogrodzenia.

__________________________________________________________________________

Fundacja SOS-Amstaffy z siedzibą przy ul. Biwakowej 62, 93-469 Łódź


Numer KRS: 0000171447 Nr konta: 75 2490 0005 0000 4530 6223 9558


Pomoc udzielona w formie:


Karma i leki dla psów za łączną kwotę 90,95 zł


Pomoc w adopcjach psów w typie rasy TTB, organizowanie domów tymczasowych. Wszystkie psy adoptowane są z pomocą ww. Fundacji i Jej wolontariuszy.


_________________________________________________________________________


Stowarzyszeniem Miłośników Rasy Mops na Rzecz Edukacji


Społecznej i Ekologicznej "M jak Mops" z siedzibą przy ul. Jutrzenki 9 m. 14, 93-377 Łódź


Numer KRS: 0000430102


Pomoc udzielona w formie:


Karma dla psów i kotów za łączną kwotę 51,80 zł


Stowarzyszenie „M jak Mops” zorganizowało również dwie zbiórki rzeczowe, na rzecz schroniska.

__________________________________________________________________________


Schronisko wsparły również inne organizacje pro zwierzęce poprzez organizowanie domów tymczasowych oraz adopcji naszych podopiecznych, za co im BARDZO DZIĘKUJEMY!

___________________________________________________________________

* - kwota wyliczona na podstawie średniej z faktur za zakupy dla Schroniska dla Zwierząt

Karma sucha dla psów 3,50zł/kg

Karma sucha dla kotów 3,50zł/kg

Saszetki 100g 1zł/szt.


/17.10.2013


Barbara Krajewska


Sylwia Janas« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom