ARCHIWUM:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
AKCJA - BRACIA MNIEJSI NAJFAJNIEJSI

BUDUJEMY ARTYSTYCZNĄ PIRAMIDĘ POMOCY

Dołóż swoją puszkę i przyślij pracę.


1. Organizatorem Akcji jest Fundacja "Kuźnia Skrzydeł", przy współpracy z


Fundacją Pomocy Zwierzętom


"(Nie)Milcz-Reaguj".


2. Cele akcji:

pobudzanie wyobraźni dzieci,

rozwój umiejętności artystycznych u dzieci,

pobudzenie wrażliwości i empatii dzieci w stosunku do zwierząt,

pokazanie szacunku i właściwych postaw w stosunku do zwierząt,

pomoc schroniskom.


3.


Akcja adresowana jest do dzieci do lat 18 z terenu całej Polski.


4. Akcja obejmuje:

wymyślenie hasła z użyciem słowa dziecko i zwierzę, które prezentuje miłość i szacunek do zwierząt;

zilustrowanie wymyślonego hasła poprzez zdjęcie, pracę plastyczną (format max. A3) lub wiersz –


prace muszą zawierać element dziecka i zwierzęcia oraz muszą prezentować właściwy stosunek do zwierząt.


Z najlepszych prac stworzymy kalendarz na 2015 rok, prezentujący szacunek i miłość do zwierząt.


Za każdą nadesłaną pracę Fundacje przeznaczą puszkę karmy dla zwierząt. Ufundowana karma


zostanie przekazana do schronisk.


5. W akcji mogą brać udział prace, które wcześniej nie były przedstawiane i nagradzane


w innych konkursach.


6. Prace powinny być opisane na odwrocie metryką zawierającą: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, dane


kontaktowe, nazwę placówki oraz wiek.


7. Podpisane prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:


Fundacja "Kuźnia Skrzydeł", ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź z dopiskiem "Bracia Mniejsi Najfajniejsi" lub


mailem na adres:


Termin nadsyłania lub złożenia prac upływa z dniem 31 maja 2014 r.


8. Organizator nie odsyła prac. Prace przechodzą na własność Fundacji "Kuźnia Skrzydeł"


w Łodzi, tym samym Fundacja nabywa prawo do rozporządzania, rozpowszechniania, zbywania


i korzystania z prac. Prace i hasła nie mogą zawierać tresci zawierających przemoc lub agresję.


Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem, przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie


przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych


z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 ze zmianami), użycie wizerunku uczestników konkursu oraz


wykorzystanie prac w mediach, w szczególności na portalu Facebook oraz stronie


www.kuzniaskrzydel.org.


9. Rozstrzygnięcie akcji i wyłonienie zwycięskich prac odbędzie się 01 czerwca 2014 r.


W ramach nagrody, dzieci których prace zostaną opublikowane w kalendarzu otrzymają bilety do ZOO


Safari oraz w trzech placówkach z których napłynie najwięcej prac zostaną przeprowadzone darmowe


wykłady z edukacji pro-zwierzęcej, nauczyciele prowadzący otrzymają dyplomy.


Wszystkie dzieci, które nadeślą swoje prace mają również szanse dołączyć do grona podopiecznych


Fundacji i wziąć udział w Kampanii "Kolory Marzeń".


Karma zostanie przekazana do schronisk w miastach, z których napłynie najwięcej prac.


10. Organizator powoła Jury, które dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.


Werdykt Jury jest nieodwołalny. Organizator zastrzega sobie prawo do podziału nagród.
« Powrót


Hosting naszej strony zapewnia Ogicom