A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Schronisko dla zwierząt w Łodzi - Marmurowa
Schronisko dla zwierząt w Łodzi - Marmurowa
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 26.03.2018, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja

  Inne informacje

  Poniższa strona zawiera informacje dotyczące następujących zagadnień:

  - statusu prawnego;

  - majątku;

  - organizacji;

  - przedmiotu działania i kompetencji;

  - kontroli.

  UWAGA - ważne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

   w Schronisku dla Zwierząt

  Administratorem podanych danych osobowych jest Miasto Łódź - Schronisko dla Zwierząt
  w Łodzi, reprezentowane przez Dyrektora (z siedzibą: ul Marmurowa 4, 91-610 Łódź). Organem nadzorującym, do którego można wnieść skargę, jest Prezydent Miasta Łodzi (z siedzibą: ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź). Zbieranie danych osobowych jest niezbędne do: zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa; realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą; wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie: ustawy o rzeczach znalezionych, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Prawo bankowe, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe są przechowywane przez okres wyznaczony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących archiwizacji w podmiotach publicznych. Dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom wyłącznie w następujących przypadkach: na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach; na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych. Każdej osobie przysługuje prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podanie danych jest: obowiązkowe i wynika z przepisów prawa w zakresie zwierząt właścicielskich; dobrowolne ale niezbędne do realizacji adopcji i rozliczeń. Schronisko dla Zwierząt nie prowadzi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Grzegorz Kaczmarek
  Publikacja dnia: 26.03.2018
  Podpisał: Grzegorz Kaczmarek
  Dokument z dnia: 26.03.2018
  Dokument oglądany razy: 3114
MegaBIP free