GODZINY ADOPCJI:     WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK: 12 - 16
SOBOTA, NIEDZIELA: 10 - 14
PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK: ZAMKNIĘTE DLA ODWIEDZAJĄCYCH
WŁASNE ZWIERZĘ MOŻNA ODEBRAĆ CODZIENNIE 8 - 16

 

  

 

ADOPCJA WIRTUALNA

 

Na czym polega adopcja wirtualna?

Jeśli chcesz pomóc zwierzętom w schronisku, a z różnych powodów nie możesz przygarnąć
pod swój dach psa ani kota, możesz adoptować zwierzę wirtualnie.
Wirtualna adopcja to inaczej adopcja na odległość.
Polega ona na finansowaniu potrzeb psa przez comiesięczne wpłaty na konto schroniska.
Kwota jaką chcesz przeznaczyć na adopcję wirtualną jest dowolna.

Każdy może zaadoptować wirtualnie psa - osoba prywatna, firma czy szkolna klasa.
Zastrzegamy sobie oczywiście prawo do oddania Twojego wirtualnego podopiecznego do rzeczywustej adopcji,
jeśli znajdzie się osoba nim zainteresowana, o czym oczywiście niezwłocznie poinformujemy wirtualnego opiekuna.
Ponieważ w naszym schronisku jest duża rotacja zwierząt, zdecydowaliśmy się na umożliwienie wirtualnej
adopcji tylko tych zwierząt, które już jakiś czas są w schronisku. 

Jeśli zdecydujesz się na wirtualną adopcję psa, na jego wizytówce na naszej stronie pojawi się informacja,
że pies posiada wirtualnego opiekuna, pojawi się rownież Twoj nick.

Informujemy, że nie ma możliwości odwiedzania adoptowanych wirtualnie zwierząt.
Psy na spacery wychodzą tylko pod opieką wolonatriuszy.

 

Przed wirtualną adopcją należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem adopcji wirtualnych!!!

 

Jak adoptować psa wirtualnie?

Należy wybrać psa, dla którego istnieje możliwość wirtualnej adopcji i nie posiada jeszcze wirtualnego opiekuna.
Informacja o tym podana jest na każdej wizytówce psa na stronie - jeśli wirtualna adopcja jest możliwa i pies nie
posiada jeszcze opiekuna, wyświetla się na wizytówce link "Zaadoptuj psa wirtualnie".
Klikając w ten link i następnie wypełniając formularz, decydujesz się na wirtualną adopcję danego psa i automatycznie potwierdzasz akceptację regulaminu wirtualnych adopcji. Pola w formularzu to imię i nazwisko, email, opcjonalnie telefon - te dane przeznaczone
są tylko do wiadomości schroniska i używamy ich w celu kontaktu z wirtualnym opiekunem (w przypadku braku wpłaty czy znalezienia
 przez psa nowego domu). Nick z kolei może zawierać imię, imię i nazwisko lub pseudonim - to właśnie nick będzie wyświetlał się
na wizytówce adoptowanego psa. Dane kontaktowe powinny należeć do osoby pełnoletniej, która będzie odpowiedzialna za wpłaty
(w przypadku adopcji przez osoby niepełnoletniej - do osoby wyrażającej zgodę na adopcję wirtualną przez podopiecznego).

 

W przypadku braku wpłaty, skontaktujemy się z wirtualnym opiekunem drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu uzgodnienia,
czy wpłata po prostu będzie opóźniona z jakiś przyczyn, czy opiekun rezygnuje z adopcji. Prosimy też o informowanie nas
o rezygnacji z adopcji, gdyż w przypadku rezygnacji będziemy mogli od razu poszukać psu nowego wirtualnego opiekuna.

 

Regulamin adopcji wirtualnej

 1. Adopcja wirtualna oznacza darowiznę na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.
Pieniądze z wpłat będą przeznaczone na ogólne potrzeby w schronisku związane z utrzymaniem psów, takie jak nowe boksy,
budy, leki, obroże i smycze, miski
itp. W związku z przepełnieniem w schronisku nie możemy przeznaczać pieniędzy
na konkretne zwierzęta i traktować ich indywidualnie, jest to również działanie sprzeczne z prawem.

2. Adopcja wirtualna nie ma nic wspólnego z kupnem-sprzedażą.

3. W zamian za wpłaty związane z adopcją wirtualną Schronisko będzie umieszczało przy wizytówce psa na stronie internetowej
nick osoby adoptującej wirtualnie dane zwierzę, tzw. wirtualnego opiekuna. Nick będzie widoczny na stronie, dopóki wirtualny
opiekun będzie dokonywał wpłat na dane zwierzę.

4. W przypadku nie dokonania przez wirtualnego opiekuna przelewu przez 2 miesiące od ostatniej wpłaty, adoptowany przez niego
wirtualnie pies zostanie na nowo przeznaczony do wirtualnej adopcji.

5. Schronisko zastrzega sobie prawo do oddania wirtualnie adoptowanego psa do rzeczywistej adopcji. W takim przypadku adopcja
wirtualna traci ważność, wizytówka psa zostaje usunięta ze strony (wraz z nickiem wirtualnego opiekuna), a schronisko w ciągu
3 tygodni od daty adopcji zobowiązuje się do poinformowania o fakcie wirtualnego opiekuna.

6. Schronisko nie zwraca pieniędzy wpłaconych na rzecz wirtualnej adopcji psa. W przypadku wpłaty na psa, który w ciągu miesiąca,
za który była wpłata, opuści schronisko, Schronisko może zaproponować w ramach tej wpłaty innego psa do adopcji wirtualnej.

7. Wirtualnym opiekunem może zostać tylko osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia posiadająca zgodę opiekunów na wirtualną
adopcję psa. W przypadku osób niepełnoletnich należy podać dane kontaktowe (imię i nazwisko, email, telefon) opiekuna.
Nick może należeć do osoby niepełnoletniej (to on będzie wyświetlany na stronie).

8. Przesyłanie informacji i nowych zdjęć adoptowanego zwierzęcia nie jest obowiązkiem Schroniska. 

9. Osobą odpowiedzialną za adopcje wirtualne jest w schronisku referent ds. rejestracji i identyfikacji zwierząt, który także administruje
stronę internetową. Wszelkie wątpliwości dotyczące adopcji wirtualnych należy konsultować drogą mailową:
 addr_rep('schronisko.wirtualne','o2.pl','');"> lub telefonicznie: 42/ 656 78 42